Aanmelden tot 16 jaar

Als je je proeftrainingen hebt gehad en je hebt besloten om lid te worden, zijn wij natuurlijk erg blij!
Als je ouder bent dan 9 jaar en jonger dan 16 jaar of ouder bent, kun je op deze pagina het aanmeldformulier invullen.
Ben je ouder dan 16 jaar, gebruik dan het seniorenformulier.
Ben je jonger dan 9 jaar, schrijf je dan in bij de Peanuts.
Ben je ouder dan 55 jaar en wil je in rustiger vaarwater genieten van basketball, schrijf je dan in voor Walking Basketball.

Beste allemaal,

We hebben vanuit de Technische Commissie het afgelopen jaar enorm hard gewerkt om de doorstroming en de voorziening van basketbal aan iedereen zo goed mogelijk op peil te houden.

Helaas hebben de herhaaldelijke golven van corona en de daarbij behorende lockdowns de nodige impact gehad.
Jammer genoeg moeten we jullie dan ook informeren dat Crackerjacks een ledenstop gaat doorvoeren die zal duren tot de zomer van 2022.

Dit is niet alleen om betere grip te krijgen op de huidige situatie omtrent trainers, coaches en spelers, maar ook om ervoor te zorgen dat de lengte van de wachtlijsten niet nog verder oploopt.

Iedereen die tot nu toe (proef)trainend of spelend lid is, krijgt voorrang bij het opnieuw bepalen van de indeling na het huidige seizoen.
Daarna wordt er opnieuw geëvalueerd of er ruimte is, en in welke teams dat zal zijn. Op dat moment gaat de wachtlijststatus gelden die is opgebouwd tot op dat punt.

Als laatste willen we jullie meegeven je vooral in te schrijven op de nieuwsbrief.
Alle updates omtrent het bovenstaande bericht zullen het snelst via dat kanaal aan de man komen.

Sportieve groet,

Technische Commissie Crackerjacks

Contributie

De contributie wordt geïnd via automatisch incasso waarbij het inschrijfformulier tevens geldt als het machtigingsformulier. Mocht door omstandigheden automatische incasso niet gewenst zijn, kan anders worden besloten na een verzoek bij de penningmeester. Het niet (tijdig) betalen van de contributiegelden kan leiden tot schorsing van recht van het spelen van wedstrijden en zal derhalve gemeld worden bij de betreffende trainer/coach. De schorsing vervalt als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Voor meer informatie over de contributie, zie de betreffende pagina.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In sommige gevallen kunnen sporters aanspraak maken op een vergoeding van uit het JSF om te kunnen sporten.
Het JSF betaalt dat een deel van de contributie maar daar zit een maximum aan. Indien er een bijdrage vanuit JSF is dan wordt dit in mindering gebracht op de contributie. Het kan dus zijn dat een deel van de contributie nog steeds door de sporter zelf moet worden betaald. Neem voor vragen contact op met de penningmeester.

Schuldvrijverklaring

Als toevoeging op de contributieplicht moet ook gemeld worden dat binnen de Basketballbond met een zogenaamde schuldvrijverklaring gewerkt wordt. Dit houdt in dat als een speler overstapt naar een andere vereniging hij/zij bij de voorgaande vereniging een schuldvrijverklaring moet opvragen. Na het indienen van deze verklaring bij de nieuwe vereniging kan deze pas overgaan tot inschrijving.