De contributie voor het seizoen is:

Categorie Geboortejaar Per jaar   
Wedstrijdspelend t/m 12 jaar 2004 t/m 2016 € 210,00
Wedstrijdspelend 13 t/m 19 1997 t/m 2003 € 246,00
Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder t/m 1996 € 294,00
Recreanten alle leeftijden: n.v.t. € 190,00
Rayontoeslag   €   50,00
Wedstrijd tenue huur   €   24,00
Borg tenue   €   25,00
Inschrijfgeld   €   25,00

De contributie innen we via een verplichte automatische incasso in 4 termijnen. De bedragen worden rond de volgende data geïnd:
- 1ste termijn eind september / begin oktober
- 2de termijn eind november
- 3de termijn eind januari
- 4de termijn eind maart

Niet betalen van de contributie leidt automatisch tot het schorsing van het recht om wedstrijden te spelen. Is de contributie na één maand nog steeds niet betaald, dan is training ook niet meer mogelijk. De schorsing vervalt als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.