Vrijwilligers nodig voor het nieuwe seizoen!

30-08-2021

De zomervakantie is ten einde, we mogen weer beginnen! We kunnen van start en we hopen dat iedereen minder geplaagd zal worden door corona gerelateerde zaken dan voorheen, zodat we gezond blijven en kunnen genieten van een volledig seizoen met wedstrijden.

We zijn er trots op een grote club te zijn, ons ledenaantal groeit nog steeds en we hebben mooie ambities voor inclusiviteit, breedtesport en topsport. Dit brengt veel werk met zich mee, we hebben een fantastisch team vrijwilligers die dit allemaal met veel enthousiasme uitvoeren en onze groei mogelijk maken. 

Voor dit seizoen hebben we echter te weinig vrijwilligers om alle teams van trainers te voorzien, de bar te bemensen en de bestuursfuncties (secretaris (m/v) en penningmeester (m/v)) plus alle commissies in te vullen.
Tevens zijn we ook op zoek naar iemand die de rol van vertrouwenspersoon op zich kan nemen.
Dit betekent dat er te veel werk op te weinig schouders terecht zal komen en dat houdt geen stand.

Het zou mooi zijn als alle spelers, ouders, opa’s, oma’s en andere mensen die zich betrokken voelen, nagaan wat ze komend seizoen voor de club zou kunnen doen.
Vele handen maken licht werk en samen kunnen we het makkelijk aan, dus neem initiatief en stap naar voren. 

  • Meld je bij de Technische Commissie als je trainer zou willen worden of met andere teamzaken zou willen helpen, basketbalkennis en ervaring is daarbij niet altijd noodzakelijk
  • Meld je bijvoorbeeld bij het bestuur als je het leuk vindt om op bestuurlijk niveau mee te denken bij ons
  • Meld je bijvoorbeeld bij de barcommissie als je het leuk vindt om af en toe een bardienst te draaien bij ons

Dus vertel je trainer wat je wilt doen of meld je via de website.

We zullen je met open armen ontvangen en dit seizoen samen tot een succes maken.

Tot snel in de zaal, bar of vergaderruimte!

Met hartelijke groet,
Gino Macdonald en Arent-Jan Jongman