VCP

Sinds 2017 is er binnen Crackerjacks vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Daar kun je terecht voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot (seksuele) intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie, beschuldigingen etc.

De VCP adviseert en kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon die een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of heb je twijfels, gevoelens van onzekerheid, boosheid of machteloosheid neem dan contact op met de VCP. Die kijkt dan samen met jou hoe verder te gaan.

De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Een incident zal altijd anoniem bij het bestuur worden gemeld omdat zij de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom Crackerjacks gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe jij je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek. De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is te bereiken via vcp@crackerjacks.nl

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten Crackerjacks dan kun je terecht bij de VCP van de Nederlandse Basketball Bond: Walter Wallé en Raisa Paula.

Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.

Walter en Annie zijn te bereiken via vcp@basketball.nl  resp. walter2@quicknet.nl

Als lid van de Nederlandse Basketbal Bond confirmeert BV Crackerjacks zich aan de regelementen zoals bekend bij de NBB.
Deze zijn terug te vinden op: https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/reglementen-en-spelregels/reglementen

De Vertrouwenscontactpersoon is ook verantwoordlijk voor het uitvoeren van het VOG beleid welke onderdeel is van een veilige sportomgeving voor alle leden.
Crackerjacks is een gezellige en mooie sportvereniging waar elke dag jongens, meisjes, mannen en vrouwen bij elkaar komen om hun favoriete sport te beoefenen. We willen als vereniging dat dit op een veilige manier kan plaatsvinden en zijn steeds weer op zoek om deze veiligheid te waarborgen en te verbeteren.

Sinds een aantal jaren is er het VOG beleid, dit betekent o.a.:
•    De aanstelling van een vertrouwenspersoon
•    Vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een  VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Alle vrijwilligers binnen Crackerjacks krijgen van de VCP via e-mail een bericht om de VOG aan te vragen met het verzoek na ontvangst deze digitaal aan te leveren. Incidentele vrijwilligers zullen deze vraag niet krijgen, echter is de verwachting dat deze altijd samen werken met iemand die wel de VOG overlegd heeft.