Aanmelden proeftraining

Beste allemaal,

Helaas moeten we constateren dat ons tekort aan vrijwilligers onverminderd groot blijft.
Hierdoor zien we ons genoodzaakt onze ledenstop te handhaven gedurende het seizoen 2022/2023.

Wel hebben we besloten dat er een voorrangssysteem komt voor de mensen op de wachtlijst. Indien je een taak als trainer, coach of kaderlid (denk aan bestuur of een commissie) kunt vervullen, zul je voorrang krijgen op de wachtlijst en in sommige gevallen direct lid kunnen worden.

We hopen hiermee kinderen een kans te geven toch te kunnen komen basketballen en tegelijkertijd ons tekort aan vrijwilligers op te lossen.

Sta je al op de wachtlijst en kun/wil je een taak vervullen, mail dan naar tc@crackerjacks.nl
Wil je je alsnog aanmelden, vermeld dan in de opmerkingen dat je een taak kan en wil vervullen.

Sportieve groet,

Technische Commissie Crackerjacks

    Geslacht (vereist)