Aanmelden proeftraining

Beste allemaal,

Helaas moeten we constateren dat ons tekort aan vrijwilligers onverminderd groot blijft.
Hierdoor zien we ons genoodzaakt onze ledenstop voor de jongste jeugd te handhaven gedurende het seizoen 2022/2023. Voor de oudere jeugd en senioren is er een in veel gevallen ook een ledenstop.

Dit betekent dat we geen nieuwe leden meer aannemen op dit moment!

Wel hebben we besloten dat er een voorrangssysteem komt voor de mensen op de wachtlijst. Indien je een taak als trainer of coach kunt vervullen, zul je voorrang krijgen op de wachtlijst en in sommige gevallen direct lid kunnen worden. Kaderfuncties (denk aan bestuur of een commissie) geven ook voorrang maar alleen als er nog plek is in bestaande teams.

We hopen hiermee kinderen een kans te geven toch te kunnen komen basketballen en tegelijkertijd ons tekort aan vrijwilligers op te lossen.

Sta je al op de wachtlijst en kun/wil je een taak vervullen, kijk dan op de vacaturepagina en mail naar tc@crackerjacks.nl.

Sportieve groet,

Technische Commissie Crackerjacks