Organisatie

Hier komt een verhaal over de organisatie

Voor alle vrijwilligers die een vaste rol vervullen, denk hierbij aan bestuursfuncties of trainers, verlangt de vereniging een verklaring omtrent gedrag (VOG). Het aanvragen van deze verklaring loopt via de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Zoals alle persoonsgegevens die bij de vereniging bekend zijn, zullen ook de VOG-gegevens conform de AVG verwerkt en behandeld worden.