Veilig sporten

Bij Crackerjacks willen we dat iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. Wij vinden het belangrijk dat er in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kan worden gesport. We houden rekening met elkaars verschillen en omarmen onze gezamenlijke passie voor basketbal. Daarbij hoort ook respect en behoorlijk gedrag naar elkaar, trainers, officials, vrijwilligers, bestuur, ouders en supporters, op de club en daarbuiten. Veelal is dit gezond verstand gebruiken.

Eén van de maatregelen die wij bij Crackerjacks nemen om een veilige sportomgeving te kunnen bieden is het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor bepaalde vrijwilligers.

De vrijwilligers die een geldig VOG moeten hebben zijn:

  • Alle leden van het Bestuur
  • Vertrouwenspersonen (VCP’s)
  • Trainers en assistent-trainers

Binnen Crackerjacks is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Mocht je toch te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, aarzel dan niet om contact op te nemen met VCP.

VCP

Sinds 2017 is er binnen Crackerjacks vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Daar kun je terecht voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot (seksuele) intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan pesten, buiten sluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie, beschuldigingen etc.

De VCP adviseert en kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon die een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of heb je twijfels, gevoelens van onzekerheid, boosheid of machteloosheid neem dan contact op met de VCP. Die kijkt dan samen met jou hoe verder te gaan.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Een incident zal altijd anoniem bij het bestuur worden gemeld omdat zij de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom Crackerjacks gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe jij je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek. De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is Maike Maas. Ze is te bereiken via vcp@crackerjacks.nl.

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten Crackerjacks dan kun je terecht bij de VCP van de Nederlandse Basketball Bond: Walter Wallé en Raisa Paula. Walter en Annie zijn te bereiken via vcp@basketball.nl  resp. walter2@quicknet.nl

Als lid van de Nederlandse Basketbal Bond confirmeert BV Crackerjacks zich aan de regelementen zoals bekend bij de NBB.
Deze zijn terug te vinden op: https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/reglementen-en-spelregels/reglementen.