Aanmelden tot 16 jaar

Wat fijn dat je interesse hebt in onze vereniging. Wanneer je wilt uitproberen of basketbal jouw sport is, ben je bij ons aan het juiste adres.
We bieden je graag een proeftraining aan om te kijken waar je eventueel binnen onze teams past, meld je daarvoor aan via deze link.

Afhankelijk van beschikbare capaciteit en ruimte word je direct welkom geheten in een team of op de wachtlijst geplaatst. Wanneer je op de wachtlijst staat bieden we regelmatig trainingen aan om je basketballskills verder te ontwikkelen of gewoon lekker te trainen, tot er een plek in een team beschikbaar is.

Overigens zijn we op zoek naar trainers en coaches, dus mocht je zelf geïnteresseerd zijn of iemand weten in je omgeving, geef ons een seintje. Op deze manier kunnen we de wachtlijst sneller wegwerken.

Als je je proeftrainingen hebt gehad en je hebt besloten om lid te worden, zijn wij natuurlijk erg blij!
Als je ouder bent dan 9 jaar en jonger dan 16 jaar of ouder bent, kun je op deze pagina het aanmeldformulier invullen.
Ben je ouder dan 16 jaar, gebruik dan het seniorenformulier.
Ben je jonger dan 9 jaar, schrijf je dan in bij de Peanuts.
Ben je ouder dan 55 jaar en wil je in rustiger vaarwater genieten van basketball, schrijf je dan in voor Walking Basketball.

Beste allemaal,
Helaas moeten we constateren dat ons tekort aan vrijwilligers en trainers onverminderd groot blijft. Hierdoor zien we ons genoodzaakt onze ledenstop voor een deel van onze jeugd (en heel soms ook senioren) te handhaven gedurende het seizoen 2022/2023. Je kunt je wel aanmelden voor proeftraining.

 Er geldt een voorrangssysteem voor de mensen op de wachtlijst; indien je een taak als trainer of coach kunt vervullen, zal je voorrang krijgen op de wachtlijst en in sommige gevallen direct lid kunnen worden. Ben je hierin geïnteresseerd stuur dan een mail naar tc@crackerjacks.nl. Op deze manier hopen we kinderen een kans te geven toch te kunnen komen basketballen en tegelijkertijd ons tekort aan vrijwilligers op te lossen.

Vrijwilligersbijdrage

Vanwege de enorme interesse in onze sport en het tekort aan vrijwilligers op de club is er op de ALV besloten dat alle leden moeten bijdragen via de vrijwilligersbijdrage. Meer informatie hierover is op te vragen via bestuur@crackerjacks.nl

Contributie

De contributie wordt geïnd via automatisch incasso waarbij het inschrijfformulier tevens geldt als het machtigingsformulier. Mocht door omstandigheden automatische incasso niet gewenst zijn, kan anders worden besloten na een verzoek bij de penningmeester. Het niet (tijdig) betalen van de contributiegelden kan leiden tot schorsing van recht van het spelen van wedstrijden en zal derhalve gemeld worden bij de betreffende trainer/coach. De schorsing vervalt als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Voor meer informatie over de contributie, zie de betreffende pagina.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In sommige gevallen kunnen sporters aanspraak maken op een vergoeding van uit het JSF om te kunnen sporten.
Het JSF betaalt dat een deel van de contributie maar daar zit een maximum aan. Indien er een bijdrage vanuit JSF is dan wordt dit in mindering gebracht op de contributie. Het kan dus zijn dat een deel van de contributie nog steeds door de sporter zelf moet worden betaald. Neem voor vragen contact op met de penningmeester.

Schuldvrijverklaring

Als toevoeging op de contributieplicht moet ook gemeld worden dat binnen de Basketballbond met een zogenaamde schuldvrijverklaring gewerkt wordt. Dit houdt in dat als een speler overstapt naar een andere vereniging hij/zij bij de voorgaande vereniging een schuldvrijverklaring moet opvragen. Na het indienen van deze verklaring bij de nieuwe vereniging kan deze pas overgaan tot inschrijving.