Bestuur

Voorzitter

Onze voorzittersfunctie wordt op dit moment bekleed door Gino Mac Donald. Hij draagt het algemeen beleid van onze basketballvereniging uit. Heb je vragen over ons beleid, het bestuur of algemene zaken die onze club aangaan, mail dan naar voorzitter@crackerjacks.nl

Penningmeester

Het penningmeesterschap wordt ingevuld door Michiel Tempelman. Alles op het gebied van financiën met betrekking tot onze club ligt bij hem. Dus als je vragen hebt, mail dan naar penningmeester@crackerjacks.nl

Secretaris

Op dit moment hebben we een vacature voor de functie van secretaris. De secretaris regelt alles met betrekking tot communicatie en bestuurlijke organisatie binnen onze club. Op dit moment vangt het bestuur de taken op met betrekking tot deze functie.

Als je je beschikbaar wil stellen voor deze functie, mail dan naar secretaris@crackerjacks.nl

Algemene bestuursleden

We hebben verschillende algemene bestuursleden die het bestuur ondersteunen. Dit zijn Marianne Klein, Jan van Tilborg en Sijmen van Dommelen. Heb je een vraag voor één van hen, mail dan naar bestuur@crackerjacks.nl