Opzeggen

We hopen dat je natuurlijk nooit opzegt maar het kan wel. Opzeggen kan zelfs per half seizoen.
De uiterlijke opzegdatums vallen samen met het eind van de NBB-competitieperioden. Dit houdt het volgende in:

  • Voor 1 november opzeggen, is uitschrijven per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Je bent contributieplichtig voor de hele periode tot 1 januari.
  • Voor 1 april opzeggen, is uitschrijven per 1 juli (voor de start van het komende basketballseizoen). Contributieplicht loopt tot eind van het lopende seizoen.

Ter verduidelijking: wanneer je je op 5 november uitschrijft dan zijn de teams reeds aangemeld bij de NBB voor de tweede helft van de competitie en is organisatorisch de tweede competitiehelft al gestart. Hetzelfde geldt voor uitschrijven na 1 april waarbij de organisatie van het opvolgend seizoen reeds gestart is.

Uitschrijven en andere mutaties van de gegevens dient altijd via de ledenadministratie te verlopen. Berichten via trainers/coaches of andere bestuursleden worden niet als zodanig geaccepteerd. Mail daarom je opzegging naar ledenadministratie@crackerjacks.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum en team.