Corona / COVID-19

Beste Crackerjackers, 

We willen niets liever dan dat het basketballveld toegankelijk blijft. Voor iedereen. De eerste wedstrijddagen met de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor binnensporten zijn achter de rug. Dat was nog zoeken met elkaar. Het eerste weekend is geëvalueerd en ook zijn ervaringen van andere verenigingen gedeeld. Dat heeft als uitkomst dat we het vanaf komende zaterdag anders gaan organiseren.  

Hoe gaan we het doen?

Op wedstrijddagen ontvangen we over de gehele dag veel spelers en bezoekers in de sporthal. Iedere bezoeker vanaf 18 jaar die een wedstrijd speelt of als toeschouwer de zaal bezoekt moet een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. De check hierop willen we samen invullen en uitvoeren met een pool van vrijwilligers. Bij de ingang van de sporthal, een deel van de dag en minimaal met z’n tweeën, bezoekers verwelkomen en de check doen. 

Checkers gevraagd!

Heb je zin om een deel van de dag mee te helpen? Vanaf 16 jaar kan dat. Laat het weten via marianne@crackerjacks.nl. Je helpt ons enorm en voor je inzet als checker ontvang je bovendien een vergoeding van € 5,- per uur. Wij maken op basis van de aanmeldingen een planning voor de komende wedstrijddagen. Zo kunnen we het met elkaar goed invulling geven en soepel laten verlopen. 

Trainingsdagen

Voor de trainingsdagen doen we een beroep op je persoonlijke verantwoordelijkheid. We weten dat er spelers en trainers wel gevaccineerd zijn, en ook dat een aantal van hen niet gevaccineerd is. Dat is een persoonlijke, gemotiveerde keuze en die respecteren we voluit. Om trainers focus te laten houden op het team en de training zelf ontvangen we op trainingsdagen geen bezoekers. De vraag aan ouders/begeleiders is om spelers buiten af te zetten en ook weer op te halen. De check doen we op trainingsdagen door steekproeven.

Tot slot

De maatregelen gaan nog steeds tegen ons gevoel in. Tegelijkertijd willen we dat zoveel mogelijk activiteiten doorgaan en daarbij onze verantwoordelijkheid als vereniging serieus invullen. Blijf daarom de komende periode alert op de basisregels. Hou de mogelijkheden om als team compleet te zijn goed in de gaten. Doe dat in onderlinge afstemming en vanuit wederzijds begrip. Zo doen we het samen en zo kunnen we blijven genieten van basketball. 

Je blijft van harte welkom in de sporthal! De vraag naar het coronatoegangsbewijs is nadrukkelijker. We hebben, onveranderd, veel zin in de komende weekends en zijn vol vertrouwen dat het soepel loopt. Bij vragen of opmerkingen horen we je graag.

Met sportieve groet, Gino Mac Donald  

Richtlijnen

  • Volg de basisregels zoals aangegeven door RIVM
  • Volg de aanvullende regels zoals opgesteld door de NBB. Hier vind je het protocol voor de competitie en die voor verantwoord sporten

Sinds zaterdag 6 november 2021 is het coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht voor o.a. georganiseerde sportbeoefening in binnensportaccommodaties. Dit betekent dat alle personen vanaf 18 jaar bij binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs (en legitimatiebewijs) moeten kunnen tonen. Je krijgt een geldig coronatoegangsbewijs als je hersteld, getest of gevaccineerd bent

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig zijn in de sporthal en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Ouders die rijden naar uitwedstrijden vallen wel weer onder de toepassing van het coronatoegangsbewijs. 

Omdat het gebruik van een coronatoegangsbewijs in de sporthal verplicht is, hoeven er geen mondkapjes te worden gedragen.