YES

Wat is de YES?

Het doel van de YES is om alle leden de kans te geven om onafhankelijk inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om voor lijnteams een selectie uit te voeren voor het volgende seizoen.

Is de YES een selectietraining?

Nee, selectie is niet de doelstelling van de YES. We willen gewoon alle spelers kunnen vertellen waar ze staan in hun ontwikkeling. Er is bij sommige teams wel sprake van een selectie maar alleen als het gaat om de lijnteams.
De YES kan wel als hulpmiddel worden gebruikt door de trainers die de teams indelen om een speler op het juiste niveau in te delen als ze er onderling niet uitkomen.
Daarnaast doen de lijnteams doen ook mee aan de YES en bij hen kan de feedback uit de YES wel worden gebruikt voor uiteindelijke selectie. Die selectie vindt echter niet plaats tijdens de YES maar de week erna.

Hoe gaat de YES in zijn werk?

Als je bij de training aankomt, meld je je aan voor je leeftijdscategorie.
Je krijgt dan een nummer zodat de trainers die je niet kennen hun observaties (hoe ze jou zien als speler) toch bij de juiste persoon kunnen opschrijven.
Als de training begint, wordt je ingedeeld bij een bepaald veld en ga je gewoon lekker trainen.

Waar en wanneer is de YES?

De volgende YES-trainingen zullen worden gehouden in het seizoen 2021/2022. De data komen op de jaarkalender
De trainingen worden gegeven in plaats van de reguliere trainingen.
Je trainer laat je weten op welke dag en tijd je verwacht wordt.

Wie begeleiden de YES?

Er zal een groep trainers worden samengesteld die de trainingen geeft. Dit kunnen in principe alle trainers zijn maar het is verstandig om van tevoren af te spreken hoe de trainingen eruit moeten komen te zien. Dit zorgt ervoor dat alle spelers op dezelfde manier en op dezelfde onderdelen beoordeeld worden.
Er zal ook een groep trainers zijn die de spelers beoordeeld op de verschillende onderdelen van het basketball (denk aan dribbelen, schieten, inzicht, verdediging, etc).

Wie doen er mee aan de YES?

Alle leden van Crackerjacks mogen meedoen en worden ingedeeld op het leeftijdsniveau waarop ze het seizoen erop zullen gaan spelen. Trainingsgroepen zullen worden samengesteld op basis van deze leeftijdsniveaus.
Insteek is om alle leeftijdsniveaus tegelijk te laten trainen zodat spelers kunnen oversteken van veld indien trainers/beoordelaars de betreffende speler in een andere groep willen zien functioneren.
Ondanks dat de testdagen voor Crackerjacks worden georganiseerd, staat het spelers en trainers vrij om basketballers van buitenaf uit te nodigen voor de betreffende testdagen.

Wat zijn lijnteams?

Lijnteams zijn de eerste teams van elke leeftijdscategorie.