BB test

Game Day

DatumTijdThuisUit
13-04-202417:00BV Alphia M16-3 M16 3Crackerjacks M16-3 M16 3
13-04-202419:00Crackerjacks M18-1 M18 1DAS M18-1 M18 1
13-04-202419:00Crackerjacks M22-1 M22 1Almonte* M22 1
13-04-202421:00Crackerjacks MSE-1 MSE 1The Lions MSE-1 MSE 1
14-04-202412:00Crackerjacks M14-1 M14 1Almonte M14-1 M14 1
14-04-202414:00Crackerjacks V18-1* V18 1BV Wyba V18-1 V18 1
20-04-202411:00Almere Pioneers X12-1 X12 1Crackerjacks X12-1 X12 1
20-04-202411:00Archipel X14-3 X14 3Crackerjacks X14-4 X14 4
20-04-202416:00Crackerjacks MSE-1 MSE 1DAS MSE-1 MSE 1
20-04-202417:15New Stars X14-1 X14 1Crackerjacks X14-2 X14 2
21-04-202412:30BS Leiden V16-2 V16 2Crackerjacks* V16 2

Uitslagen van afgelopen weekend

Crackerjacks VSE-1 VSE 1 - S.B.U.** VSE 4
80 - 24

Woodpeckers MSE-2 MSE 2 - Crackerjacks MSE-3 MSE 3
57 - 63

HBV The Jumpers MSE-2** MSE 2 - Crackerjacks MSE-2 MSE 2
109 - 52

BV Alphia X14-1 X14 1 - Crackerjacks X14-2 X14 2
89 - 38

Crackerjacks V16-1 V16 1 - Klipperstars V16 1
44 - 29

Crackerjacks M18-2 M18 2 - BC Utrecht Cangeroes** M18 3
129 - 37

Crackerjacks X14-3 X14 3 - Bouncers Basketball X14-4 X14 4
57 - 40

BCE'78 V18-1 V18 1 - Crackerjacks* V18 2
49 - 43

Crackerjacks V14-1 V14 1 - DAS V14-1 V14 1
48 - 55

Crackerjacks M16-2 M16 2 - Almere Pioneers M16-2 M16 2
62 - 45

Crackerjacks X14-4 X14 4 - SVO Basketball X14-4 X14 4
50 - 39

Crackerjacks V14 2 - BC Shooters V14 2
22 - 52

Crackerjacks M18-3 M18 3 - WSV M18-2 M18 2
45 - 36

Crackerjacks M16-1 M16 1 - HBV The Jumpers M16-1 M16 1
78 - 65

SVO Basketball X12-1 X12 1 - Crackerjacks X12-1 X12 1
72 - 44

Dozy BV Den Helder V18-1 V18 1 - Crackerjacks V18-1* V18 1
20 - 0

QSTA United M14-1 M14 1 - Crackerjacks M14-1 M14 1
77 - 86

Rotterdam Basketbal V16-1 V16 1 - Crackerjacks V16-1 V16 1
62 - 57

BC Utrecht Cangeroes V14-1 V14 1 - Crackerjacks V14-1 V14 1
40 - 26

Quick Lions M22 1 - Crackerjacks M22-1 M22 1
91 - 83

Harlemlakers MSE-1 MSE 1 - Crackerjacks MSE-1 MSE 1
75 - 73

De Dunckers X14-3 X14 3 - Crackerjacks X14-3 X14 3
39 - 41

Crackerjacks* V16 2 - BS Leiden V16-2 V16 2
36 - 74

B.Z. '72 VSE-1 VSE 1 - Crackerjacks VSE-1 VSE 1
77 - 38

Crackerjacks M16-3 M16 3 - BC Utrecht Cangeroes M16-4 M16 4
42 - 34

Crackerjacks MSE-3 MSE 3 - Red Stars MSE-3 MSE 3
73 - 67

De Dunckers M16-1 M16 1 - Crackerjacks M16-1 M16 1
66 - 54

Crackerjacks* V18 2 - Sparta Nijkerk V18 1
40 - 64

Crackerjacks X14-2 X14 2 - BC Shooters X14-1 X14 1
103 - 36

Crackerjacks X12-1 X12 1 - Almere Pioneers X12-1 X12 1
30 - 76

BV Leiderdorp V14 1 - Crackerjacks V14 2
40 - 46

Crackerjacks V14-1 V14 1 - D.B.V. Rowic V14 1
43 - 44

De Dunckers* M18 2 - Crackerjacks M18-2 M18 2
55 - 92

HBV The Jumpers M18-1 M18 1 - Crackerjacks M18-1 M18 1
56 - 79

Break Stars X14-2 X14 2 - Crackerjacks X14-4 X14 4
52 - 31

Arnhem Eagles M18-3 M18 3 - Crackerjacks M18-3 M18 3
46 - 44

De Dunckers M16-2 M16 2 - Crackerjacks M16-2 M16 2
63 - 62