Crackerjacks Jeugdplan

26-01-2024

Crackerjacks is trots dat het per 2024 weer beschikt over een jeugdplan. De afgelopen jaren ontbrak het Crackerjacks aan een dergelijk belangrijk beleidsplan, maar door de bevlogen inzet van Joost Knoop (trainer/coach VU16-1) zijn we weer helemaal actueel en op orde!

In het jeugdplan beschrijft Crackerjacks haar visie op de wijze waarop Crackerjacks de jeugd van Onder 10 tot en met Onder 16 wil opleiden en trainen.
Wat zijn onze kernwaarden en waar is de opzet van ons plan op gebaseerd? Daarnaast zijn er per leeftijdscategorie doelen en accenten benoemd. Met het jeugdplan geeft Crackerjacks richting aan het basketbal binnen de vereniging en een houvast voor trainers en coaches. Daarnaast wordt het eenvoudiger om spelers door te laten stromen omdat ze eenduidiger zijn opgeleid en getraind en een rode draad herkennen in hun ontwikkeling.

De trainers zijn geïnformeerd over het jeugdplan en zullen samen met de technische commissie in gesprek blijven over de wijze waarop we de inhoud van het plan voor de langere termijn kunnen borgen.

Wil je meer over het jeugdplan weten? Treed in contact met de trainer, de technische commissie (tc@crackerjacks.nl) of bekijk hier meer informatie over het jeugdplan.

Bas Maas
Technische commissie