Senioren inschrijving

Als je je proeftrainingen hebt gehad en je hebt besloten om lid te worden, zijn wij natuurlijk erg blij! Als je 16 jaar of ouder bent, kun je op deze pagina het aanmeldformulier invullen. Ben je jonger dan 16 jaar, gebruik dan het jeugdformulier. Ben je jonger dan 9 jaar, schrijf je dan in bij de Peanuts. Ben je ouder dan 55 jaar en wil je in rustiger vaarwater genieten van basketball, schrijf je dan in voor Walking Basketball. Als toevoeging op de contributieplicht moet ook gemeld worden dat binnen de Basketballbond met een zogenaamde schuldvrijverklaring gewerkt wordt. Dit houdt in dat als een speler overstapt naar een andere vereniging hij/zij bij de voorgaande vereniging een schuldvrijverklaring moet opvragen. Na het indienen van deze verklaring bij de nieuwe vereniging kan deze pas overgaan tot inschrijving.

Aanmeldformulier

  Geslacht (vereist)

  Binnen Crackerjacks maken we onderscheid tussen competitieleden en recreanten.
  Recreanten die bij competitieteams meetrainen, krijgen de mogelijkheid om 3x mee te spelen in de competitie bij het betreffende team.

  Competitie spelenRecreatief bij competitieteamRecreatief

  Hieronder vragen wij de bevestiging dat de aanvullende bepalingen en voorwaarden ter kennis genomen zijn, mochten er vragen zijn hier omtrent kunt u contact opnemen met de penningmeester.

  Onderstaande gegevens dienen ingevuld te worden door de wettelijk vertegenwoordiger / rekeninghouder.

  Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals op deze website beschreven waaronder het gebruik van mijn naam en geboortedatum bij interne communicatie:
  Ja, akkoord

  Gegevens Rekeninghouder:

  Door het versturen van dit formulier ga je een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Een kopie van dit formulier wordt gezonden aan het emailadres opgegeven als rekeninghouder.
  De inschrijving zal bevestigd worden door de ledenadministratie.

  Tevens geeft u, door het versturen van dit formulier, mits anders aangegeven in het opmerkingenveld basketballvereniging Crackerjacks uit Amersfoort toestemming om via automatische incasso de jaarlijkse contributie en kosten te innen. Deze contributie wordt verdeeld over 8 perioden geïnd ten gunste van rekeningnummer NL56 RABO 0144 6783 30. Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Wij stellen het zeer op prijs als u hierover eerst in contact treedt met de penningmeester. Vraag uw bank naar de voorwaarden met betrekking tot stornering.

  Voor meer informatie over de contributie en de opbouw hiervan verwijzen we u naar de betreffende pagina of verzoeken we u contact op te nemen met de penningmeester.

  Vrijwilligersbijdrage

  Vanwege de enorme interesse in onze sport en het tekort aan vrijwilligers op de club is er op de ALV besloten dat alle leden moeten bijdragen via de vrijwilligersbijdrage. Meer informatie hierover is op te vragen via bestuur@crackerjacks.nl

  Contributie

  De contributie wordt geïnd via automatisch incasso waarbij het inschrijfformulier tevens geldt als het machtigingsformulier. Mocht door omstandigheden automatische incasso niet gewenst zijn, kan anders worden besloten na een verzoek bij de penningmeester. Het niet (tijdig) betalen van de contributiegelden kan leiden tot schorsing van recht van het spelen van wedstrijden en zal derhalve gemeld worden bij de betreffende trainer/coach. De schorsing vervalt als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Voor meer informatie over de contributie, zie de betreffende pagina.

  Schuldvrijverklaring

  Als toevoeging op de contributieplicht moet ook gemeld worden dat binnen de Basketballbond met een zogenaamde schuldvrijverklaring gewerkt wordt. Dit houdt in dat als een speler overstapt naar een andere vereniging hij/zij bij de voorgaande vereniging een schuldvrijverklaring moet opvragen. Na het indienen van deze verklaring bij de nieuwe vereniging kan deze pas overgaan tot inschrijving.